รับสอนกีตาร์ขั้นพื้นฐาน ครั้งละ 300 บาท เรียนประมาณ 2 ชั่่วโมง

 

 
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3